Thanh khí Sơn ca

Chương trình mới này là chương trình đầu tiên trong series Âm nhạc của Minh Việt (Thanh khí Sơn ca) và có chủ đề là cây đàn Ukulele. Thông qua việc dạy các con đệm đàn Ukulele, bác Tâm sẽ dạy các con về nhạc lý cơ bản.

Đọc thêm

Hành trình San Du ký

Minh Việt Kids chào đời với dự án đầu tiên San Du ký – Hành trình Ánh sáng. Đây là một bộ truyện phiêu lưu…

Đọc thêm

Chương trình Pre-K

Là chương trình tiếng Anh cho các bạn bé hơn trong nhóm 3 và 4 tuổi trong chương trình mẫu giáo tiền học đường gọi là PreK (Pre-Kindergarten).

Đọc thêm

Thanh khí Giai điệu
(Thanh điệu Melody)

Cuộc thi sáng tác âm nhạc
dành cho trẻ em mà MVK sẽ tổ chức trong năm 2021. Bài viết đang được chỉnh… sửa.

Đọc thêm

Chương trình ngoại khóa

Là những video ngắn giảng
dạy về khoa học, toán học,
vật ký, lịch sử, văn hóa, âm
nhạc và mỹ thuật.

Đọc thêm